Growing with ENERGY

Услуги

Предпроектни проучвания

С цел да се ограничат рисковете по проекта и да…

Правен и технически анализ

Техническата и правна комплексна проверка се фокусира върху техническите и…

Консултиране

Като главен юристконсулт с портфолио от над 1,5 GW соларни…

Проектно развитие

Ние покриваме пълния набор от услуги по отношение на развитието…

Придобивания

Финансиране

Геодезия

Екипът ни разполага с геодезист с богат опит и можем…

PPA consulting

Възможностите за споразумения за закупуване на енергия в Югоизточна Европа…

Ценности

Energy

Енергийният сектор на Европа се променя. До 2050 г. ЕС планира абсолютна неутралност на климата, а до 2030 г. поне 55% от емисиите на Со2 трябва да бъдат намалени. Следователно възобновяемата енергия е ключът към успешното изпълнение на тази цел. Вярваме, че можем да осъществим Вашия проект, като съчетаем правния опит в управлението на проекти с техническия опит. Вярваме, че умните избори са правилните.

ПРОЕКТИ

ЕКИП

Снежанка Балджиева

Снежанка Балджиева е адвокат, специалист в областта на договорното, вещното и енергийното право. Тя има опит в разрешаването на спорове и воденето на съдебни дела, и е обучена в областта на арбитража. Снежанка работи активно в областта на възобновяемите енергийни източници от 2020 г. насам. Нейният опит включва корпоративни и регулаторни консултации, правна комплексна проверка и съдействие при изпълнението на някои от най-големите проекти в областта на възобновяемата енергия. Понастоящем Снежанка е докторант в Софийски Университет ,,Св. Климент Охридски”, както и национален правен експерт в Spark Legal Network- действаща в целия ЕС компания за правни консултации. Тя също така се занимава активно и с различни структури на договори за продажбата на възобновяема енергия и тяхното прилагане на българския енергиен пазар.

Снежанка Балджиева С

Кристина Тинчева

Кристина Тинчева е юристконсулт с фокус върху развитието на фотоволтаични системи и правната проверка на проекти за възобновяема енергия в региона на Югозиточна Европа. Като специалист във вещното и енергийното право, тя има опит с предпроектните проучвания, управлението на проекти, комплексната проверка и корпоративни аспекти на изпълнението на проекти за възобновяема енергия. Понастоящем тя работи като юристконсулт, като отговаря за подпомагането придобиването на земя, разработването, изграждането и пускането на някои от най-големите соларни проекти в България и управлението на договори във връзка с проектиране и строителство.

Кристина Тинчева К

Димитър Петров

Адвокат Димитър Петров има шестгодишен опит като юристконсулт по различни проекти в областта на възобновяемата енергия, включително консултации по придовиването на право за проекти в Югоизточна Европа. Той е бил част от екипите, консултиращи изграждането на някои от най-големите фотоволтаични електроцентали в България. Петров е специалист в идентифицирането на подходящи места за реализирането на такива проекти, а от 2021 г. насам се занимава с привличането и реализирането на финансиране за проекти с мощност до 5 MW, както и за по-големи централи. Понастоящем той работи по проекти с общ капацитет над 500 MW в различни райони на България.

Димитър Петров Д

Георги Георгиев

Георги Георгиев е практикуващ адвокат от 2018 г. насам. Преди това е работил като юристконсулт в различни правни области- търговско право, застрахователно право, договорно право и енергийно право. От 2018 г. насам адвокат Георгиев рабори активно в областта на енергийното право, вещното право и съдебните спорове. Георги се занимава също така и със сливания и придобивания на проекти в областта на възобновяемата енергия в Югоизточна Европа, както и с услуги по комплексна проверка на енергийни проекти за възобновяеми енергийни източници или енергийн проекти в най-ранен стадий.

Георги Георгиев Г

Борислав Симпличев

Адвокат Борислав Симпличев активно консултира инвеститори в областта на възобновяемите енергийни източници от 2020 г. насам. Той има задълбочени познания и практически опит във вещното и енергийното право. Борислав извършва анализи, чиято цел е да се идентифицират и оценят потенциалните рискове, свързани с проекта за възобновяеми енергийни източници, като част от техничесата и правната комплексна проверка процес за големи инвеститори и финансови институции. Борислав има богат опит в цялостното разработване на проекти за фотоволтаични централи в България и Източна Европа.

Борислав Симпличев Б

НОВИНИ

КОНТАКТИ

"*" indicates required fields