ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ 

КАКВО Е КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛЕН РЕГИСТЪР И КАКВО СЪДЪРЖАТ?