Правен и технически анализ

Правен и технически анализ

Техническата и правна комплексна проверка се фокусира върху техническите и правните въпроси, свързани с разработването на проекти за възобновяема енергия в България. В обхвата на това проучване попада оценката на очакваното производство на проекта за възобновяема енергия, оценката на предвиденото техническо решение, съответствието на проекта за електрическа и мрежова връзка с приложимата правна рамка, необходимите разрешения и съответните разрешителни, правата върху земята на парцелите.


Правната комплексна проверка е насочена към правните рискове и рисковете, свързани с проектното намерение – от въпросите свързани с недвижимите имоти, през корпоративните аспекти, свързани с проектните дружества, финансирането, съвместните предприятия и други, до матрицaта на разрешенията и лицензите за проекта и тяхната оценка по отношение на осигуряването на финансирането на проектите.


Правната комплекса проверка също предлага и анализ на пълната разрешителна матрица на проекта, включително приложимите екологични процедури, които са от голямо значение за развитието на проекта. Тази част от комплексната проверка обхваща също така и прегледа на споразуменията между холдинговото дружество и трети страни, така че рисковете на инвеститора в отношенията му с предприемачите, електронния контрол на мощността, OE или финансиращи трети страни да бъдат правилно анализирани.

Комплексната проверка на недвижимата собственост е една от най-важните части на доклада за правна комплексна проверка. Тук ние преглеждаме всеки договор, сключен с цел осигуряване на земята, върху която ще бъде разположен проектът (покупко-продажба на земя, суперфиция и т.н.)

Назад към "Новини"